BOOKS and PUBLICATIONS

Artícle REVISTA BONART num.115 maig 2009
catalan version
Exposició de l'obra recent de l'artista, del qual destaquen diverses teles de gran format i un mòdul amb setze obres més petites que, d'un costat són independents i poden ser llegides de manera autònoma i de l'altra, juntes, revelen la narrativa del procés de desconstrucció de les imatges que trobem en l'obra de Carreras.

Gravats antics, mapes, textos en llatí, barreja de tipografies, personatges del segle XIX, arquitectures... Carreras torna a introduir-se en el món oníric que el caracteritza prenent com a referent, aquesta vegada, entre altres, la visió que l'home tenia del món en el segle XIII.

No estem davant, tanmateix, d'una reflexió sobre l'actualitat a partir d'allò antic, sinó que l'artista vol posar de relleu que l'home té, malgrat el pas del temps, un paper central en les diverses que s'han succeït durant la Història.